Bronnen en cijfers

Om de maatschappelijke impact van de financiële sector te meten werden 3 types van bronnen geconsulteerd:

  • Publieke en onafhankelijke bronnen.

Dit zijn vooral overheidsinstanties zoals de Nationale Bank van België, de Federale Overheidsdienst Economie, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Ombudsdienst voor de financiële sector, enz.

  • Gesloten en onafhankelijke bronnen.

Hiervoor konden we beroep doen op de medewerking van Vigeo, een onderzoeksinstelling gespecialiseerd in de duurzaamheidsscreening van o.a. financiële instellingen.

  • Gesloten interne bronnen.

Uiteraard werden de leden van Febelfin in detail bevraagd naar de integratie van de verschillende dimensies van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering.

De gebruikte cijfers zijn het resultaat van zowel steekproeven, enquêtes als van wettelijk verplichte statistieken.

Interpretatie cijfers

Wanneer in dit rapport cijfers gebruikt worden die gebaseerd zijn op de bevraging van de leden, dan worden ze steeds weergegeven als:

  • percentage, gewogen volgens aandeel van de balans van de instellingen in de steekproef, geëxtrapoleerd naar de volledige markt
  • aantal instellingen op totaal van 19

Het aantal werknemers en de balansomvang zijn zeer verschillend bij de deelnemende instellingen. De 4 grootbanken zijn goed voor ongeveer 86% van het balanstotaal en van het aantal werknemers. De omvang van een financiële instelling is belangrijk bij het bepalen van haar impact op de maatschappij. Gewogen percentages zijn hier dus het meest relevant.

Scope

De NACE-code (Europese classificatie van economische activiteiten) was de leidraad voor de afbakening van de financiële sector waarbinnen de bevraging zich afspeelde en voor het opmaken van de cijfergegevens en statistieken.

De activiteiten die voor dit rapport relevant waren, vallen binnen Sectie K – Financiële en verzekeringsactiviteiten: NACE 64 – ‘Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen’, en een gedeelte van NACE 66 – ‘Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen’.

Voor cijfers afkomstig van de Nationale Bank, Balanscentrale en het Instituut voor de nationale rekeningen, werd tevens gewerkt met de sectorindeling S12 – ‘Financiële instellingen’ en activiteitssector PU420 – ‘Financiële instellingen’.

Waar mogelijk worden de cijfers voor de financiële sector vergeleken met data van andere commerciële dienstensectoren.

Er worden cijfers gegeven van de situatie in 2007 - vóór de crisis - en 2011 of van de meest recente periode, voor zover de gegevens beschikbaar zijn.