Onze stakeholders

Situering en doelstellingen van het duurzaamheids-rapport van de financiële sector

Door hun onderlinge verbondenheid heeft de gezondheid van de financiële sector een grote impact op de economie en op de maatschappij in haar geheel. De sector speelt een belangrijke rol in de kredietverlening aan ondernemingen en aan particulieren en stelt tevens ongeveer 100.000 mensen te werk.

Het duurzaamheidsrapport wil een beeld geven van deze impact in al zijn facetten en tonen welke initiatieven de Belgische financiële sector neemt om bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Dit rapport focust zich op de impact en initiatieven van de financiële sector in zijn geheel. Een groot aantal instellingen publiceren echter ook een eigen duurzaamheidsrapport waarin ze dieper ingaan op de initiatieven die ze als onderneming zelf nemen.

Dit rapport is geen eenmalig initiatief. De sector zal op gezette tijden een geactualiseerde versie publiceren. Zo kan men de evolutie op het vlak van duurzaamheid verder opvolgen.

Ondersteuning

Bij de uitwerking van dit duurzaamheidsrapport werd Febelfin bijgestaan door Business & Society, een Belgisch netwerk dat bedrijven en bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren samenbrengt rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Business & Society heeft een jarenlange expertise op het vlak van duurzaamheid van ondernemingen. Het netwerk speelde de rol van moderator tijdens de werkgroepvergaderingen en stakeholderconsultaties, gaf ondersteuning bij het bevragen van de leden en hielp met de analyse van de antwoorden.

Stakeholders

De financiële sector gaat continu in dialoog met zijn stakeholders. Het dialoogplatform ngo’s is hier een voorbeeld van. Dit platform brengt aandachtspunten over maatschappelijk verantwoord bankieren en investeren in kaart en treedt daarover in gesprek met ngo’s[1], het maatschappelijke middenveld en de financiële wereld.

Ook bij dit duurzaamheidsrapport werden de stakeholders nauw betrokken, zowel bij de selectie van de behandelde onderwerpen als in de concrete redactie. Dankzij panelconsultaties en interviews hebben zij bijgedragen tot de materialiteitsmatrix, de vragenlijst voor de banken en het rapport. De inhoud van het rapport is de verantwoordelijkheid van Febelfin, maar Febelfin wenst hen uitdrukkelijk te danken voor hun bijdrage.

De samenstelling van de stakeholdersgroep die aan de panels hebben deelgenomen is:

 • BASF-Deloitte chair on sustainability
 • Belsif
 • Business & Society Belgium
 • Steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Festival van Vlaanderen
 • Forum Ethibel
 • Accenture Chair in Sustainable Strategy - HEC-Management School of the University of Liege
 • Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK)
 • MIVB
 • Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO)
 • Réseau Financement Alternatif (RFA)
 • Vigeo

Verscheidene interviews met ngo’s, experten inzake duurzaamheid, academici, vakbonden en toezichthouders hebben bijgedragen tot het bepalen van de materialiteitsmatrix.

Het hele totstandkomingsproces van dit rapport werd nauw opgevolgd door een interne Febelfin werkgroep, bestaande uit CSR-managers van verschillende financiële instellingen.
[1] Dit is een van de drie dialoogplatformen die eind 2009 werden opgericht door Febelfin. De andere twee zijn dialoogplatform Consumenten en dialoogplatform Financiering van Ondernemingen.