Selectie van de pertinente thema's

Materialiteitsmatrix

De keuze van relevante thema’s is van essentieel belang om een juist beeld te geven van het duurzaamheidsgehalte van een sector. Belangrijke thema’s voor de financiële sector zijn: risicobeheer, deugdelijk bestuur, transparantie en ethische verkooptechnieken.

Een thema zoals milieu is in verhouding dan weer minder belangrijk voor de financiële sector. Bij industriële sectoren is de milieu-impact bijvoorbeeld wel prioritair.

Na consultatie van de stakeholders werd een matrix van relevante thema’s opgesteld.

De thema’s die het vaakst naar voor werden gebracht, staan rechtsboven in het kwadrant.

Dit wil echter niet zeggen dat de andere thema’s onbelangrijk zijn, maar wel als minder bepalend worden ervaren door de stakeholders.

Structuur

Er werd gekozen voor de ESG structuur (Environment, Social and corporate Governance – milieu, sociale aspecten en deugdelijk bestuur). Deze werd aangevuld met de indirecte maatschappelijke impact van de financiële sector. Via producten zoals beleggingen en kredietverleningen, kan de sector immers duurzame bedrijven en projecten gericht ondersteunen.