8
voorstellingvan
Febelfin is deBelgische
federatie vande
financiƫle sector. Ze
vertegenwoordigt
259
ledenenverzoent
hunbelangenmet die
vanbeleidsmakers,
toezichthouders,
beroepsfederaties en
belangenverenigingen
opnationaal en
Europees niveau.
1.
>
VOORAF