106
Hoe groen is
de financiële
sector?
De ecologische afdruk van de finan­
ciële sector wordt grotendeels bepaald
door zijn papier- en energieverbruik.
De financiële instellingen proberen dit
verbruik zo veel mogelijk te reduce-
ren. Ook wat betreft groene mobiliteit
trachten zij hun steentje bij te dragen.
Meer dan in andere sectoren wordt de
wagen geband als vervoersmiddel tus-
sen thuis en werkplaats. Naar de toe-
komst toe blijven er verschillende uit-
dagingen open om de CO
2
-
uitstoot te
verminderen.
ecologische
VOETAFDRUK
6.
>
LEEFWERELD