108
> het vervangen van oude, energieverslinden-
de elektrische apparaten
> het installeren van waterboilers en zonne-
­
panelen
> het deelnemen aan het Earth Hour van We-
reld Natuur Fonds waarbij de lichten gedu-
rende een uur gedoofd worden
> het drukken op duurzaam papier (papier
met een ECO-label of met een FSC-label,
dat aanduidt dat het papier afkomstig is uit
verantwoord beheerde bossen)
> het sensibiliseren van werknemers om
e-mails niet af te drukken, en indien toch
nodig, deze recto-verso af te drukken
> enz.
Doelstellingen
Naar de toekomst toe willen de financiële in-
stellingen allen nog een tandje bij steken. Ver-
schillende onder hen hebben zich ambitieuze
doelstellingen opgelegd om het CO
2
uitstoot
te reduceren:
> 13% minder energieverbruik tegen 2015 of
20%
minder tegen 2020
> een aandeel van 20% hernieuwbare energie
op het totale energieplaatje
> 10% minder papier per klant tegen 2013 (in
kilo uitgedrukt) of 5% minder algemeen
papierverbruik
Cashbetaling
22
g
CO
2
Betaling via cheque
15
g
CO
2
Betaling via kaart
3
g
CO
2
Elektronische betaling
via kaart
4
g
CO
2
CO
2
UITSTOOT BETAALMIDDELEN
(
BRON: ERNST & YOUNG EN
BIO INTELLIGENCE SERVICE)
6.
>
LEEFWERELD