109
> 20%minder broeikasgassen afkomstig uit de
eigen wagenvloot
> het terugschroeven van het aantal zaken-
reizen
> enz.
De financiële sector bevordert bovendien
het elektronisch betaalverkeer. Een e-beta-
ling heeft de minst grote ecologische voet-
afdruk van alle betaalmiddelen. Zo produ-
ceert een elektronische betaling via een kaart
3
gram CO
2
,
een betaling met cash maar liefst
22
gram.
>
Ecologische voetafdruk
0
10
20
30
40
50
60
70
80
wagen
trein
ets
carpool
bus, tram, metro
Financiële sector
Dienstensector
7
4
3
14
67
36
45
11
2
2
WOON-WERKVERKEER IN DE FINANCIËLE SECTOR IN % 2008
(
BRON: FOD MOBILITEIT)
Vergelijkingtussendevervoersmiddelen
waarmee werknemers hun arbeidsplek
bereiken in de banksector of in de ge-
hele dienstensector.