10
Situering en
doelstellingen
van het
duurzaamheids-
rapport van de
financiële sector
Door hun onderlinge verbondenheid heeft de
gezondheid van de financiële sector een grote
impact op de economie en op de maatschappij
in haar geheel. De sector speelt een belangrijke
rol in de kredietverlening aan ondernemingen
en aan particulieren en stelt tevens ongeveer
100.000
mensen te werk.
Het duurzaamheidsrapport wil een beeld ge-
ven van deze impact in al zijn facetten en to-
nen welke initiatieven de Belgische financiële
sector neemt om bij te dragen aan een duur-
zame maatschappij.
Dit rapport focust zich op de impact en ini-
tiatieven van de financiële sector in zijn ge-
heel. Een groot aantal instellingen publiceren
echter ook een eigen duurzaamheidsrapport
waarin ze dieper ingaan op de initiatieven die
ze als onderneming zelf nemen.
Dit rapport is geen eenmalig initiatief. De sec-
tor zal op gezette tijden een geactualiseerde
versie publiceren. Zo kan men de evolutie op
het vlak van duurzaamheid verder opvolgen.
aanpak
1.
>
VOORAF