14
Bevraging van de
banken over de
duurzaamheids-
thema’s
Bij het verzamelen van de kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens werd zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van publieke en onafhan-
kelijke bronnen. Voor een groot aantal, voor
de sector zeer relevante thema’s, zijn er echter
geen publieke bronnen beschikbaar. Er werd
dan ook gekozen omeen representatieve groep
van Febelfinleden zeer gedetailleerd te bevra-
gen in een enquête. 19 kredietinstellingen en
financiële groepen, allen lid van Febelfin, heb-
ben in mei 2012 aan de enquête deelgenomen.
Samen vertegenwoordigen zij meer dan 90%
van de financiële activiteiten in België uit, ge-
meten naar omvang van de balans.
Om een correcte en pertinente vraagstelling
te verzekeren werden de meer dan 90 vragen
eerst met de stakeholders besproken.
De volgende 19 instellingen hebben de vra-
genlijst ingevuld:
Argenta
AXA
Bank Delen en de Schaetzen
Bank J. Van Breda & C°
Banque CPH
Belfius
BNP Paribas Fortis
Citibank Belgium
Commerzbank Aktiengesellschaft
Delta Lloyd Bank
Euroclear Bank
Europabank
ING België
JPMorgan Chase Bank N.A.
KBC
Santander Benelux
Société Générale Private Banking
The Bank of New York Mellon s.a.
UBS Belgium
1.
>
VOORAF