>
Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012
inhoudsopgave
1.
VOORAF
2
> Voorwoord
4
> Voorstelling van de Belgische financiële sector
6
> Voorstelling van Febelfin
8
> Aanpak
10
> Wat verstaan we onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en
bankieren?
16
2.
WELVAART > Impact op de economie
18
>
Stabiele financiële sector
22
Welke rol speelt de financiële sector in de economie?
22
Hoe werkt de Belgische financiële sector aan stabiliteit voor de toekomst? 24
De bankbalans
28
>
Kredietverlening
31
Hoe ondersteunt de financiële sector de economie en de samenleving? 31
Zal de financiering van goede projecten aan redelijke voorwaarden
mogelijk blijven?
34
Hoe stimuleert de financiële sector de Belgische export?
38
3.
DEUGDELIJK BESTUUR > Impact van het beleid
40
>
Financiële stabiliteit
44
Hoe wordt deugdelijk bestuur naar de financiële sector vertaald?
44
Geeft de sector genoeg terug voor de verkregen steun?
47
>
Risicobeheer
50
Welke impact zullen de nieuwe regels op de sector hebben?
50
Zijn de risico’s die de banken nemen maatschappelijk verantwoord?
54
Hoe identificeren en communiceren de banken hun risico’s?
56
>
Ethisch ondernemen
58
Doet de sector aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?
58
Zijn banken selectief in wat en wie ze financieren?
61
Betaalt de banksector te hoge bonussen?
63
Houden de verkoopstrategieën van de banken genoeg rekening
met de klant?
65
Hoe doet de sector haar ethische codes werken?
68
Wat doen banken in de strijd tegen fraude?
70
>
Transparantie
74
Zijn bankproducten transparant genoeg?
74
4.
MENSEN > Sociale impact
78
>
Duurzaam personeelsbeleid
82
Zijn financiële instellingen goede bedrijven om voor te werken?
82
>
Steun aan de gemeenschap
86
Hoe draagt de financiële sector bij aan maatschappelijke projecten?
86
Hoe zorgt de financiële sector ervoor dat niemand financieel wordt
uitgesloten?
89
5.
PRODUCTEN > Impact via anderen
92
>
Duurzame producten
96
Hoe zorgt de sector voor kwaliteitsvolle duurzame producten?
96
6.
LEEFWERELD > Impact op het milieu
102
>
Ecologische voetafdruk
106
Hoe groen is de financiële sector?
106