43
Verschillende financiële instellingen
limiteren hun
financiering
voor
bepaalde sectoren. Ondernemingen
in controversiële sectoren vragen
een andere aanpak qua krediet-
beslissingen.
Ethisch handelen is een
strategische prioriteit
voor
elke financiële instelling.
Binnen een sterke economie
neemt tewerkstelling een centrale
plaats in. Vandaag geeft de
financiële sector werk aan ongeveer
100.000
mensen
en staat hij indirect
in voor ongeveer
120.000
banen
.
In 2011 hebben de financiële
instellingen
3.831
meldingen
gedaan van verdachte transacties.
>
Samengevat