50
Welke impact
zullen de nieuwe
regels op de
sector hebben?
De financiële crisis heeft ertoe geleid
dat er diverse, bijkomende regelgeving
werd opgelegd aan de financiële instel-
lingen. Hierdoor moeten de instellin-
gen veiliger, en in vele gevallen kleiner,
worden en moet de consument kunnen
genieten van een betere bescherming.
De financiële sector juicht deze nieuwe
regelgeving toe, maar vraagt aandacht
voor de impact op de financiële dienst-
verlening, en in het bijzonder op de
kredietverstrekking.
risicobeheer
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR