74
Zijn
bankproducten
transparant
genoeg?
Sinds 2008 staat het transparanter
maken van bankproducten hoog op de
agenda van de politiek, de samenleving
en de financiële sector. Er werden ver-
schillende maatregelen uitgevaardigd
om die transparantie te verbeteren.
Ook de producten zelf werden tegen
het licht gehouden, maar ondanks veel
goede wil bleek het niet altijd even ge-
makkelijk om die te vereenvoudigen.
De financiële markten zijn van zichzelf
al erg complex, en financiële producten
zijn daar per definitie in zekere mate
de weerspiegeling van.
In het transparanter uitleggen van hoe
financiële producten werken, zijn wel
grote stappen vooruit gezet.
Doordat de jongste jaren het klantenbestand
binnen de financiële instellingen duidelijk ge-
segmenteerd werd, is er een grotere tendens
gekomen naar meer relatiebankieren. Finan-
ciële adviseurs hebben zich kunnen speciali-
seren in een specifiek klantenprofiel. Dat moet
transparantie
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR