75
hen in staat stellen de producten en diensten
die ze voorstellen, duidelijk en verstaanbaar
uit te leggen op maat van de klant.
Spaarproducten
Op 13 juli 2012 werd een principeakkoord
afgesloten tussen Johan Vande Lanotte, vice-
eerste minister en minister van Economie,
Consumenten en Noordzee, Steven Vanac-
kere, vice-eerste minister en minister van
Financiën, de toezichthouder FSMA en Fe-
belfin. Het akkoord voorziet onder meer dat
voor elke gereglementeerde spaarrekening
een gestandaardiseerde informatiefiche moet
worden opgesteld waarop alle essentiële infor-
matie is terug te vinden. Op die manier kan
de consument de spaarproducten van de ver-
schillende financiële instellingen gemakkelijk
met elkaar vergelijken.
Beleggingsinstrumenten
Niet enkel voor de spaarrekening moet een
informatiefiche worden voorzien, ook beleg-
gingsinstrumenten mogen enkel afgeleverd
worden met een dergelijke fiche, het KIID
(
key investor information document
).
De fi-
che verstrekt informatie over de hoofdken-
merken van het beleggingsproduct maar ook
over de risico’s en kosten die aan het product
verbonden zijn. Elk KIID is onderworpen aan
eenzelfde norm wat betreft structuur, inhoud
en opmaak. Zo kunnen de consumenten ver-
schillende beleggingsproducten vergelijken
en uiteindelijk het product kiezen dat het best
aan hun behoeften is aangepast.
Ook de MiFiD-regels beogen een betere be-
scherming van de belegger. MiFiD voorziet
dat een financieel adviseur geen beleggings-
>
Transparantie
De meest opmerkelijke ‘outcome’
van de nieuwe dialoog binnen het
Consumentenplatform, is het feit dat
bij alle partijen – zowel de banken als
de consumentenorganisaties, acade­
mici en middelveld – het bewustzijn
gegroeid is dat er een ‘groot gezamen­
lijk belang’ is om te werken aan de
begrijpbaarheid en toegankelijkheid
van financiële producten en diensten.”
Ine Mariën, Febelfin Consumentenplatform, oktober 2012