86
Hoe draagt de
financiële sector
bij aan maat-
schappelijke
projecten?
De financiële sector ondersteunt heel
wat maatschappelijke projecten op
verschillende niveaus: sport, cultuur,
educatie, ondersteuning van kansarme
groepen, enz. Omdat betrokkenheid
van hun medewerkers belangrijk is,
promoten veel financiële instellingen
ook dat iedereen op de werkvloer zich
vrijwillig inzet voor een maatschappe-
lijk project.
DE GEMEENSCHAP
steunaan
4.
>
MENSEN