91
>
Steun aan de gemeenschap
Zorgtraject
Bepaalde onvoorziene gebeurtenissen zoals
ontslag of langdurige ziekte kunnen een weer-
slag hebben op de financiële mogelijkheden
van iemand. Een hypothecair of ander kre-
diet weegt dan plotseling veel zwaarder op het
budget.
Ook in dat geval zal de bank proberen om
samen met de betrokkene een oplossing te
vinden.
Een van de mogelijkheden daarbij is een ver-
mindering van de financiële maandlast. Gaat
het om een hypothecair krediet bijvoorbeeld,
dan kunnen verscheidene oplossingen worden
overwogen.
Ook op financieel gebied is voorkomen beter
dan genezen. Er bestaan heel wat hulppro-
gramma’s voor wie met financiële moeilijkhe-
den te kampen heeft. Dankzij die programma’s
kan preventief worden gehandeld om erger te
voorkomen.
De overheid voorziet ook in een gratis verze-
kering bij inkomensverlies. Vooral wanneer
een krediet wordt opgenomen, kan het raad-
zaam zijn om een dergelijke verzekering af te
sluiten.