94
samengevat
De aanbeveling die Febelfin
heeft uitgewerkt moet
ervoor zorgen dat enkele
minimumnormen
voor
duurzame’ producten
worden gerespecteerd.
Eind 2011 was 6,7% van
alle
beleggingsfondsen
een
duurzaam fonds
.
5.
>
PRODUCTEN