96
Hoe zorgt de
sector voor
kwaliteitsvolle
duurzame
producten?
Er bestaan verscheidene vormen van
duurzame financiële producten. De
meest gekende zijn de ethische of duur-
zame beleggingsfondsen. Daarnaast
is er ook een weliswaar kleiner aan-
tal duurzame verzekeringsproducten,
duurzame spaarproducten en duurza-
me kredieten (de zogenaamde ‘groene
kredieten’).
Febelfin heeft een aanbeveling uitge-
werkt voor haar leden waarin staat uit-
geschreven welke financiële producten
zich mogen kwalificeren als duurzaam.
Aanbeveling
De concrete invulling van de ‘duurzaamheid’
van een bepaald product wordt in grote mate
bepaald door de verdeler of de promotor van
het product. Dit heeft als gevolg dat het voor
de consument niet steeds duidelijk is welke
producten ‘echt’ duurzaam zijn. Te meer om-
PRODUCTEN
duurzame
5.
>
PRODUCTEN