Wat verstaan we onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en bankieren?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In haar actieplan[1] van oktober 2011 definieert de Europese Commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze hebben op de samenleving’. 

‘Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig MVO houdt daarenboven in dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Het doel is:

  • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders, en voor de samenleving als geheel;
  • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.’

De praktische invulling van MVO zal altijd verschillend zijn naargelang van de omvang van het bedrijf en de sector waarin het actief is.

Een volwaardig MVO-beleid is volledig geïntegreerd in de kernactiviteiten van een onderneming. Het integreren van MVO-aspecten is noodzakelijk voor de stabiliteit en de rendabiliteit op lange termijn. MVO is dus niet alleen belangrijk voor de samenleving maar ook voor de aandeelhouders. Het is meer dan een PR- of communicatieoefening.

Het MVO-beleid focust zich op de maatschappelijke impact van de kernactiviteiten van de onderneming. Naar gelang de aard van deze activiteiten zal het beleid meer aandacht bieden voor bepaalde aspecten van MVO en minder voor andere aspecten. MVO voor bedrijven in de chemische sector zal bijvoorbeeld meer nadruk leggen op de ecologische impact. Voor financiële instellingen zal de klemtoon veeleer liggen op de impact op de economie en de belangen van consumenten.

Maatschappelijk verantwoord bankieren

Een maatschappelijk verantwoorde en duurzame banksector wil verantwoordelijkheid opnemen voor het effect van zijn activiteiten op de samenleving en is bereid hiervoor verantwoording af te leggen.

De impact van het bankwezen op de stabiliteit van de economie vraagt een integere en deugdelijk bestuurde sector die:

  • realistisch en verantwoordelijk omgaat met de risico’s inherent aan zijn activiteit;
  • transparant is naar klanten en stakeholders over de eigen bedrijfsvoering en de aangeboden producten;
  • aandacht heeft voor zijn basisfunctie als motor van de economie, via o.a. kredietverlening aan particulieren en ondernemingen.

Eigen aan de activiteiten van de financiële sector is dat hij ook op een indirecte manier impact heeft op een duurzame samenleving. Via de integratie van MVO-criteria in het beleid rond de financiering van overheden, ondernemingen en particulieren worden kredietnemers gemotiveerd om in hun projecten met duurzaamheid rekening te houden.

Ook via het aanbieden van duurzame producten (bv. duurzame spaarproducten, ethische fondsen, groene kredieten) wordt onrechtstreeks een duurzame economie gestimuleerd.

De financiële sector heeft als grote werkgever ook een sociale verantwoordelijkheid. We denken hierbij aan aantrekkelijke tewerkstelling op lange termijn en een fair en evenwichtig remuneratiebeleid.

Ten slotte heeft de sector ook een directe ecologische impact als gevolg van bijvoorbeeld elektriciteits- en papierverbruik in de vele vestigingen, en van de mobiliteit van de werknemers.

Febelfin zal in de toekomst haar leden blijven sensibiliseren voor het belang van MVO in een vitale financiële sector.
[1] COM(2011) 681 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility