98
duurzame beleggingsfondsen op de Belgische
markt tot 6,72% eind 2010 (d.i. een bedrag van
8,19
miljard EUR). Er was vooral een duidelij-
ke opmars op te merken tussen 2004 en 2006,
grotendeels te verklaren doordat ICB’s die aan
de voorwaarden voldeden, in die periode het
label van duurzaam beleggingsfonds kregen.
Daarnaast hebben de fondsenbeheerders van
duurzame beleggingsfondsen die producten
sterk gepromoot.
In de periode 2007-2009 kon jaarlijks bijna
een vierde van de groei worden gerealiseerd
dankzij vers kapitaal dat werd belegd in fond-
sen die in de loop van het betrokken jaar op
de markt werden gebracht. In 2009 werd de
Belgische markt verrijkt met 54 nieuwe duur-
zame beleggingsfondsen voor een bedrag van
meer dan 2 miljard EUR.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q2 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1,08
0,89% 0,95%
1,46%
2,44%
3,23%
4,36%
5,44%
6,32%
6,72% 6,76%
6,08%
1,24
2,07
4,07
5,63
7,38
6,39
7,80
8,19
7,06
6,24
0
1
2
3
4
5
6
7
Netto-activa (in miljarden EUR)
%
Markt
0
50
100
150
200
250
Q2 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
29
32
37
57
81
125
179
219
232
173
40
Aantal
EVOLUTIE NETTO-ACTIVA DUURZAME BELEGGINGSFONDSEN
EVOLUTIE AANTAL DUURZAME BELEGGINGSFONDSEN
(
BRON: BEAMA)
(
BRON: BEAMA)
5.
>
PRODUCTEN