69
geledingen van de organisatie doorgang doet
vinden.
Gewoonlijk ondertekenen alle werknemers de
gedragscode waarna ze op het intranet wordt
gezet. In 94% van de sector (15 van de 19 be-
vraagde instellingen) worden hierrond op-
leidingen of
e-learnings
georganiseerd die op
gezette tijden ook worden herhaald.
Klokkenluidersysteem
Alle bevraagde instellingen met een gedrags-
code maken gebruik van een klokkenluider-
systeem dat misbruiken aankaart (
whistle
blowing
). 97%
van de sector (16 van de 19 be-
vraagde instellingen) beschikt over een intern
systeem, één instelling doet beroep op een
onafhankelijk extern orgaan. 30% (7 van de
19
bevraagde instellingen) gaat nog een stapje
verder en richtte een ethisch comité op. Werk-
nemers kunnen bij dit comité conflicten mel-
den, tussen de waarden van de instelling en de
instructies of doelstellingen die ze krijgen.
>
Ethisch ondernemen
99,7%
69,1%
63%
99,3%
0
20
40
60
80
100
e-learning
Vorming
E-mails
Op intranet
COMMUNICATIEKANALEN VOOR GEDRAGS-
CODES
Bevraging banken-leden mei 2012 – (BRON: FEBELFIN)
Financiële instellingen communiceren
vooral over hun gedragscode via het
intranet, e-mails en vorming.